คำอาลัยจาก นายชาลี กางอิ่ม
 นายกเทศมนตรีนครตรัง
 คำอาลัยจาก นายกิจ หลีกภัย
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 

 คำอาลัยจาก นายสุรินทร์-นายสลิล โตทับเที่ยง
 ประธานกิตติมศักดิ์-ประธานหอการค้า
 จ.ตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 คำอาลัยจาก นายธวัช สุระบาล
 นายอำเภอห้วยยอด
 คำอาลัยจากลูกๆหลานๆ
 คำอาลัยจาก ครอบครัวตุงคะรักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พิธีการฝังศพ
 คำอาลัยจาก ครอบครัวเกียรติดุริยกุล
 คำอาลัยจากคุณ จิตรา-ธงชัย เที่ยงธรรม

 

 คำอาลัยจาก พณฯชวน หลีกภัย
 อดึตนายกรัฐมนตรี
 คำอาลัยจาก มรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
 ผู้สร้างสรรค์ "เชลล์ชวนชิม"
 คำอาลัยจาก ครอบครัววงศ์วิวัฒน์
 คำอาลัยจาก นายทวี สุระบาล
 อดีตสมาชิดสภาผู้แทนราษฎร จ.ตรัง